علی علیپور به احترام خانواده های داغدار هادی نوروزی و مهرداد اولادی به شمال کشور سفر کرد تا برای برپایی مراسم ازدواجش از آنها اجازه بگیرد.

 اجازه تازه داماد پرسپولیس از خانواده نوروزی و اولادی

علی علیپور بر سر مزار هادی نوروزی در کنار خانواده های مرحوم نوروزی و اولادی