محمدرضا خلعتبری که فصل خوبی را با سپاهان سپری نکرد، در مصاحبه‌ای گفته از استقلالی شدنش استقبال می‌کند ولی باید ببیند قسمت چه می‌شود.

خلعت فوتبال حرفه‌ای خود را از شموشک نوشهر آغاز کرده و سال‌های زیادی هم در دو تیم محبوب اصفهانی توپ زده است.