تصاویری از حجله‌ای که دوستان و همشهری‌های مهرداد اولادی برای او برپا کرده‌اند را مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - روستای قادیکلا بزرگ (مازندران)

حجله مهرداد اولادی توسط دوستانش + تصاویر
حجله مهرداد اولادی توسط دوستانش + تصاویر