مسعود عنایت در رابطه با عملکرد محسن ترکی در دربی گفت: قضاوت خوب و بی مشکلی را در این دیدار از محسن ترکی شاهد بودیم.

وی در خصوص صحنه پنالتی استقلالی ها افزود: بازیکن پرسپولیس در این بازی با لگد به زانوی بازیکن دیگر لگد زد و تصمیم داور درست بود.

رئیس کمیته داوران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فغانی در ایران بود، باز هم محسن ترکی این مسابقه را قضاوت می کرد، خاطرنشان کرد: قضاوت این بازی از همان ابتدا هم برای محسن ترکی بود و مسائل دیگر هیچ تاثیری روی این تصمیم نداشت.