محسن ترکی به عنوان داور هشتادمین دیدار پرسپولیس و استقلال انتخاب شد.

ترکی تاکنون چندین مرتبه دربی پایتخت را قضاوت کرده است.دیدار دو تیم روز جمعه ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. این بازی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و از آنجایی که در این فصل اعتراضات و حاشیه بسیاری پیرامون داوری بوده است طبعا داوری این دیدار زیر ذره بین همگان خواهد بود.

دربی رفت هم به قضاوت این داور برگزار شد.