شرکت ایران نوین اسپانسر تبلیغات محیطی سازمان لیگ فوتبال بود که به دلیل تأخیر در پرداخت با این سازمان به مشکل خورد.

مدیران این شرکت امروز (چهارشنبه) بخشی از مطالبات سازمان لیگ را پرداخت کردند. جالب این‌که ایران‌نوین به جای پول نقد، با تحویل چند خودرو و به صورت غیر نقدی بخشی از بدهی خود را پرداخت کرد.