پس از آن که محمد احمد زاده سرمربی شهرداری تبریز در بازی مقابل تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با واکنش تند هواداران مواجه شد و شاهد شعار هایی بود که علیه اش داده می شد تصمیم گرفت استعفا دهد و راهی انزلی شود
احمد زاده که گزینه اصلی ملوانی ها برای هدایت این تیم است در حالی راهی انزلی شده که همچنان با استعفای وی موافقت نشده است . اما مسئولان فوتبال شهرداری به دنبال سرمربی جدید برای تیم خود می گردند . با توجه به این شرایط می توان احمد زاده را سرمربی جدید انزلی چی ها دانست .