منصور پورحیدری، سرپرست استقلال در تمرینات امروز این تیم شرکت کرد.

وی به محض ورود به محل تمرین به رختکن رفته و در جلسه بازیکنان و کادر فنی شرکت کرد.