طی روزهای گذشته و پس از اینکه از سوی دادستانی اعلام شد که سوشا مکانی حق همراهی پرسپولیس در مسابقات را ندارد برخی گمانه زنی ها درباره آینده این بازیکن مطرح شد.

بر این اساس، برخی خبرها از کنار رفتن نام مکانی از فهرست پرسپولیس مطرح شد.

حسین عبدی در این باره اظهار داشت: «ما همواره تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستیم و در کنار آن حمایت از نیروی مان را در برنامه داریم. بر این اساس ضمن اعلام تابعیت و احترام به نظرات قوه قضاییه این را هم وظیفه می دانیم تا پیگیر وضعیت مکانی باشیم تا اگر اشتباهی از سوی او صورت گرفته باشد مورد بررسی قرار بگیرد.»

وی افزود: «با این وجود هنوز درباره وضعیت نهایی مکانی و اینکه آیا او از فهرست تیم کنار می رود یا نه تصمیمی صورت نگرفته است.»