کادر فنی استقلال به روزبه چشمی کاپیتان تیم امید و بازیکن خود دو روز مرخصی دادند.

بر اساس این گزارش، این بازیکن در مسابقات تیم امید در مقدماتی المپیک به عنوان کاپیتان در خدمت تیم امید بود و بعد از حذف تیم امید فشارهای زیادی را تحمل کرده بود. به همین دلیل از نظر روحی در شرایط خوبی به سر نمی برد. به همین دلیل پرویز مظلومی و کادر استقلال به این بازیکن تا چهارشنبه مرخصی دادند که از لحاظ روحی به شرایط مطلوب برگردد.