در حالیکه در تیم ملی ترابی در حضور علیرضا جهانبخش فیکس بازی می کند ، در این بازی تا اواخر مسابقه در میدان نبود . این لحظه ایست که خاکپور شاگرد ممتازش را به میدان می فرستد؛ کمی قبل از اینکه ترابی با حضور موثرش شکل بازی ما را عوض کند.