علیرضا بیرانوند پس از حضور در اولین جلسه تمرینی نفت تهران، در مصاحبه ای عجیب گفت: «نمی بخشم کسی را که نگذاشت به پرسپولیس بروم!»

عکسی که از حضور بیرانوند در تمرین نفت و در اردوی آنتالیا منتشر شده، به خوبی نشان می دهد که با چهره ای عبوس و در هم رفته، تیمش را همراهی می کند و حتی یک قدم، از سایرین فاصله گرفته است.

بیرانوند، در حالی باعث و بانی نرفتنش به پرسپولیس را نبخشیده که قطعا می داند علیرضا منصوریان و باشگاه هر کدام به اندازه ای در حفظ او نقش داشته اند.

گلر ملی پوش نفت گویا از قوانین فوتبال حرفه ای دنیا خبر ندارد و باید این جمله منصوریان را درباره اش جدی گرفت: «بیرانوند هنوز از نظر روانی برای حضور در باشگاهی مثل پرسپولیس آماده نیست.»

بیرانوند اگر امروز عضوی از یک باشگاه اروپایی بود، نمی توانست چنین مصاحبه ای کند و با ناراحتی در تمرین حاضر شود. روزهایی بود که مهدی مهدوی کیا هم نمی خواست در هامبورگ بماند اما او را نگه داشتند و حتی به تمرینات تیم دوم باشگاه تبعید کردند. همان روزها یادمان هست مهدی با حساسیت می گفت: «از قول من چیزی نزنید که ناراضی هستم چون تمام نقل و قول های ما به باشگاه می رسد و برای من دردسر می شود.»

بیرانوند اما بی توجه به این قوانین، باعث و بانی نرفتنش به پرسپولیس را نمی بخشد و قیافه می گیرد؛ او که می خواست پیراهن پرطرفدارترین و البته یکی از پرحاشیه ترین و پرهیاهوترین تیم های ایران را به تن کند. ناگفته پیداست که بیرانوند با رفتار فعلی اش و البته رفتاری که در دو سال گذشته داشته و کم حاشیه ساز نبوده، در تیمی مثل پرسپولیس هم با مشکلات زیادی روبرو می شود.

او در طول دو هفته گذشته به اکثر تماس های تلفنی اش پاسخ داده و گفته چه اتفاقی برای افتاده و الان در چه حالی است و قرار است بعدا در چه حالی باشد. آیا در پرسپولیس با همین منوال، از همان روزهای اول به مشکل نمی خورد؟

طبق خبرهای رسیده از ترکیه و البته تصاویری که از بیرانوند در تمرین نفت منتشر شده، او این روزها شبیه افرادی است که قهر کرده و ترجیح می دهد مدام ناراحتی اش را نشان دهد.

بیرانوند در لحظه آخر همراه با نفت به ترکیه رفت و علنا از بی میلی خود برای ماندن در این باشگاه حرف زد؛ تمام این اتفاق ها در شرایطی می افتد که او بازیکن نفت است و تحت قرارداد این باشگاه، قرار دارد.

آنهایی که نگذاشتند پرسپولیسی شوم را نمی بخشم!

آنهایی که نگذاشتند پرسپولیسی شوم را نمی بخشم!