رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: من از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا؛ کمیسیون فرهنگی مجلس و شخص وزیر ورزش و جوانان می خواهم این موضوع را در برنامه ششم توسعه پیگیری کنند.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش در حوزه ورزش پرورشی؛ شهرداری ها در حوزه ورزش همگانی؛ کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها در حوزه ورزش قهرمانی و در نهایت بخش خصوصی در حوزه ورزش حرفه ای با پدری وزارت ورزش باید فعال تر شوند.

از نظر دبیر در حوزه ورزش حرفه ای باشگاه های ورزشی باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی در این باره توضیح داد: ما اگر می خواهیم اماکن ورزشی توسعه پیدا کنند باید من بعد مشارکت بخش خصوصی را به طور جدی پیش بینی کنیم.

وی با اشاره به مصوبه شورا به منظور تشویق ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز اماکن ورزشی در شهر تهران بیان داشت: متاسفانه شهرداری بعضی از مناطق این قانون را اجرا نمی کنند و شاید اگر بخش خصوصی بداند به طور قانونی می تواند 15 تا 20 درصد مجموعه ای که احداث می کند را به طور رایگان به بخش تجاری اختصاص دهد؛ شاید توسعه اماکن ورزشی با انگیزه بخش خصوصی سرعت بیشتری به خود بگیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین هشدار داد: در مسیر اجرای این قانون باید مراقب رعایت نسبت بخش تجاری به ورزشی باشیم و اجازه ندهیم در کمیسیون ماده 5 بخش تجاری سهم بیشتری بگیرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد مسقف کردن استادیوم آزادی پیشنهاد خوبی است و من دو راهکار اجرایی برای این پیشنهاد دارم. برای اجرایی شدن این طرح؛‌ می توانیم این پروژه را در برنامه آینده شهرداری قرار دهیم و در قبال آن وزرات ورزش و جوانان نرده های زمینهای سبز کنار دریاچه را عقب ببرد تا مردم به طور عمومی از آن استفاده کنند.

دبیر همچنین وعده داد: این آمادگی از طرف اعضای شورای شهر وجود دارد دو استادیوم ورزشی که برای شهرداری فقط هزینه دربر دارد و می تواند استفاده های بهتری از آن شود را در اختیار دو باشگاه معروف ورزشی تهران بگذارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به محل قرارگیری این دو مجموعه در مناطق 18 و 19 اظهار داشت: اعضای شورای شهر به نمایندگی از مردم این آمادگی را دارند که بهره برداری یکی از این مجموعه ها را به باشگاه استقلال و یکی را به باشگاه پرسپولیس بدهند تا از آن بهره برداری بهتری نسبت به شرایط فعلی انجام شود.