مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی گفت: زحمات زیادی در دهه‌های گذشته برای ورزش استان و امور جوانان کشیده شده و بار سنگینی دوش به دوش حمل شده و امروز وارث کار و تداوم زحمات آنان هستیم.
جمشید نظمی پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی بر توسعه همکاری‌های مدیریتی در حوزه ورزش و جوانان تاکید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی گفت: موفقیت‌های حاصل شده در اداره کل ورزش و جوانان استان در سال‌های اخیر مرهون همکاری ادارات و ارگان‌های مختلف بوده و اگر این همراهی‌ها نبود، این جایگاه نیز به دست نمی‌آمد.
وی ادامه داد: بنده دست همکاری به سوی مدیران استانی دراز می‌کنیم و روند قبلی در استان ادامه داده می‌شود و تلاش داریم تا موفقیت‌های بیشتری را نیز به دست آوریم.
نظمی گفت: زحمات زیادی در دهه‌های گذشته برای ورزش استان و امور جوانان کشیده شده و بار سنگینی دوش به دوش حمل شده و امروز وارث کار و تداوم زحمات آنان هستیم.
وی یادآور شد: از اعتماد مسئولان امر به خود سپاسگذار بوده و امیدوارم شایسته این اعتماد باشم.