بر اساس توافق دو جانبه باشگاه‌های صبای قم و ذوب آهن اصفهان هاشم بیک‌زاده در نیم فصل دوم لیگ بر‌تر فوتبال در ذوب آهن اصفهان بازی خواهد کرد.

باشگاه ذوب آهن بابت به خدمت گیری بیک‌زاده مبلغی را به صبای قم پرداخته نکرده است و در ازای وی، اکبر صادقی را به صبا واگذار کرده است.

بیک‌زاده 32 ساله امسال پیش از آغاز لیگ پانزدهم به تیم تحت هدایت علی دایی ملحق شد در حالی که پیش از آن 3 فصل در استقلال تهران بازی می‌کرد.

این بازیکن اردبیلی، 20 بازی ملی در کارنامه دارد و در نیم فصل نخست نیز جسته و گریخته در ترکیب صبای قم به میدان رفت.

بیک‌زاده با حضور در دفتر باشگاه صبای قم رضایت نامه خود را از محمدرضا کشوری فرد سرپرست صبای قم دریافت کرد و راهی اصفهان شد.