دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه وثیقه از زندان آزاد شد.

سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس که به اتهام انتشار تصاویر خصوصی‌اش چند روزی در زندان اوین بود دقایقی پیش از زندان آزاد شد.

مکانی با ارائه وثیقه 1 میلیاردی و تأیید این وثیقه از زندان اوین آزاد شد.