کمتر کسی فکرش را می کرد احمد نوراللهی جوان در لیگ پانزدهم صاحب پیراهن شماره 8 پرسپولیس شود اما این اتفاق افتاد. این بازیکن جوان پیراهن شماره 8 را بر تن کرد در حالی که شاید ندانید بابت همین خواسته قلبی چقدر ضرر کرده است. نوراللهی جوان که در دوران نوجوانی طرفدار علی کریمی بوده خیلی دلش می خواست وارث شماره 8 پرسپولیس شود و بر این اساس ابتدای فصل رقمی حدود 150 میلیون تومان تخفیف داد تا به خواسته قلبی اش برسد!

گر چه 150 میلیون تومان رقم قابل توجهی است اما نوراللهی اصلا از این بابت پشیمان نیست و در جمع همبازیانش همواره می گوید بهترین تصمیم را گرفته است.