سوشا مکانی پس از یک شب حضور در کلانتری واقع در میدان ارگ تهران برای رسیدگی به پرونده ای که موجب بازداشتش را فراهم آورده به دادسرا منتقل شد.

دادسرایی که سوشا هم اکنون در آن مشغول ادامه روندبررسی موضوعش است دادسرایی است که چهره های معروفی نظیر محمدمایلی کهن در آن حضور یافته اند.