او که قرار بود این هفته در برنامه ۹۰ درباره اتفاقات منجربه ماجراهای ۲ فصل گذشته صحبت کند، امروز هم در جمع خبرنگاران مشهدی گفت در تلویزیون صحبت‌های لازم را خواهد کرد.

قهرمانی که امروز از سوی هیات فوتبال خراسان رضوی مورد تجلیل قرار گرفت، در پایان مسابقه بعد از شلوغی ناگهانی با حضور خبرنگاران از جمع آنها دور شد تا افشاگریش به همان برنامه تلویزیونی بیافتد.