سایت فدراسیون فوتبال قرقیزستان از قطعی شدن چند دیدار دوستانه برای تیم ملی این کشور در تابستان از جمله دیدار با ایران خبر داد.

تیم ملی قرقیزستان باید در دیدار بعدی خود در انتخابی جام جهانی باید با تاجیکستان روبرو شود و ممکن است یکی از تیم های حاضر در مرحله بعد شود.

فدراسیون فوتبال این کشور قصد دارد در تابستان ۸ دیدار دوستانه برای تیم ملی این کشور ترتیب دهد که بنابر فدراسیون فوتبال این کشور بازی دوستانه با ایران در تابستان سال آینده قطعی شده است و این تیم قصد دارد با تیم هایی چون لهستان و کرواسی نیز بازی دوستانه انجام دهد.

بنا بر نوشته این سایت مکان تمام این ددیارهای دوستانه در بیشکک خواهد بود.

اگر این دیدار دوستانه قطعی شود بازی با قرقیزستان یکی از دیدارهای تیم ملی ایران پیش از شروع دور نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ خواهد بود.