علی اکبر طاهری از ۲۷ خرداد برای دومین بار به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد تا سکان این باشگاه را در اختیار بگیرد.

البته شنیده های خبرنگار نامه نیوز حاکی از آن است که تا پایان آذر ماه قرار است مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شود و طاهری شانس کمی برای رسیدن به این عنوان دارد.

شنیده می شود در صورتی که طاهری به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب نشود مجددا راهی وزارت ورزش خواهد شد تا به عنوان یکی از معاونت های این وزارت خانه مشغول به کار شود.