الکس ساندرو:

این کثافت را متوقف کنید! تروریسم را متوقف کنید!

کلودیو مارکیزیو:

همه ما در کنار فرانسه و تمام مردمی هستیم که این لحظات دراماتیک را در پاریس سپری می کنند.

نایجل دی یانگ:

جهانی که ما در حال حاضر در آن زندگی می کنیم…

مارکو وراتی:

حرفی ندارم:(:(

کوین پرینس بواتنگ:

ما در دنیایی دیوانه زندگی می کنیم!!! بیایید برای مردم پاریس دعا کنیم!!!

پل پوگبا:

صلح لطفاً

بازیکنانی چون اوبامیانگ، روبرت لواندوفسکی و لئوناردو بونوچی هم به این حادثه غم انگیز با یک عکس واکنش نشان داده اند.