نیمار ستاره برزیلی بارسلونا در این فصل بازی‌های درخشانی را از خود به جا گذاشته و در دیدارهای اخیر بارسا موفق بوده است.

در این مقایسه که سایت مارکا انجام داده است، عملکرد نیمار ۲۳ ساله در بارسا با عملکرد رونالدو در سال ۲۰۰۸ و مسی در سال ۲۰۱۰ مقایسه شده تا درخشش این روزهای ستاره برزیلی بیشتر مشخص گردد.