در جریان بازی تیم های پانیونیوس و پلاتینیاس، مهاجم ملی پوش فوتبال ایران در دقیقه ۷۳ به بازی آمد و در دقیقه ۸۰ توانست گل دوم را وارد دروازه حریف کند.

در جریان بازی تیم های پانیونیوس و پلاتینیاس در هفته دهم لیگ یونان، تا دقیقه ۸۵ پانیونیوس با گل مهاجم ملی پوش ایرانی خود توانست از حریف پیش بیفتد.

این گل را انصاری فرد که از دقیقه ۷۳ به میدان آمد وارد دروازه حریف کرد.