به نقل از سایت ارم، شیخ سلمان بن ابراهیم رئیس کنفدارسیون فوتبال آسیا یکی از گزینه‌های جانشینی سپ بلاتر در ریاست فیفاست اما بعد از منتشر شدن خبر نامزدی او مخالفت‌های زیادی با او شد. شیخ سلمان متهم است که تعدادی از فو‌تبا‌لیست‌های بحرین را دستگیر کرده و مورد اذیت و آزار قرار داده است. این دستگیری‌ها در پی اعتراض‌های طرفداران دموکراسی در سال ۲۰۱۱ در بحرین بوده است. با وجود این، شیخ سلمان این اتهامات را رد کرده است.

ITUC اعلام کرده است که نامزدی شیخ سلمان اعتبار ندارد اما این چهره سرشناس بحرینی براین باور است که او هیچ گونه کارشکنی انجام نداده و اتهاماتی که به او وارد می شود دروغ و بی اساس است.

رئیس کنفدارسیون فوتبال آسیا گفت: چنین اتهاماتی که به من وارد می شود دروغ های بسیار بد و گمراه کننده است. نمی‌توانم چیزی را که انجام نداده‌ام رد کنم. این اتهامات نه تنها بد، بلکه اذیت کننده هم هست. بعضی از افراد نیروهای دارند که می خواهند بر علیه دیگران آنها را بسیج کنند. جنگ انتخاباتی خیلی سریع شروع شده است و افرادی وجود دارند که برای رسیدن به منافع خود در حال بد نام کردن دیگران هستند.

او ادامه داد: از همین الان اعلام می‌کنم که در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست فیفا هیچ پولی را به عنوان حقوق دریافت نخواهم کرد و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرم تا این نهاد را به شفافیت هر چه کامل تر اداره کنم. می خواهم فیفا را آن گونه که بایسته و شایسته است اداره کنم.

بعد از متهم شدن پلاتینی به دریافت رشوه گزینه های دیگر مانند شیخ سلمان و شاهزاد علی بن حسین شانس بسیار زیادی پیدا کرده‌اند که در انتخابات ۲۶ فوریه فیفا به پیروزی برسند.