محرم نویدکیا در رابطه با ترک تیم سپاهان و حضور مجدد خود در این تیم گفت: من در مورد مشکلاتی که دارم حرفی به میان نمی آورم اما باید بگویم که برخلاف میل باطنی ام به تیم برگشتم و ترجیح می دادم که دیگر نیایم.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه نمی خواستم دیگر به جمع سپاهانی ها برگردم و فوتبال را ادامه دهم، تمریناتم را قطع کردم و در این مدتی که بازگشتم با حضور در بین سایر اعضای تیم به تازگی تمریناتم را آغاز کردم بنابراین مربی تیم حق دارد با صلاحدید خودش من را در ترکیب تیم بگذارد و یا بازی ندهد.

وی در رابطه با مشکلاتش گفت: من با همه به نوعی مشکل داشتم و این مسئله شامل همه عوامل از مدیریت تا مربیان می شد. در همه این سال ها هر مسئله ای که پیش می آمد من باید حل می کردم، مشکلی با هواداران پیش می آمد من می رفتم جلو، مسایل مالی پیش م آمد من باید پا در میانی می کردم، بازیکنان دچار مشکل یا مسئله ای می شدند من باید حل می کردم، می شنوم می گویند محرم دخالت می کرد، می خواهم بگویم در تمام این سال ها من دخالت نمی کردم همین امسال ناگهانی شروع کردم به دخالت کردن؟

نویدکیا در مورد اصرار وی به حفظ علی احمدی در این تیم گفت: این مسئله اصلا نکته مهمی نبود که بخواهد مشکل ساز شود، من در ابتدا گفتم که با توجه به شرایطی که داریم بهتر احمدی به عنوان یک مدافع در تیم حفظ شود اما آقای فرکی روی او نظری نداشتند و این مسئله به پایان رسید و اصلا دیگر در آن مورد صحبتی به میان نیاوردم.

وی درباره تماس های حسین فرکی با خود گفت: ابتدا در یک بعد از ظهر و در ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه من دیدم با تلفن آقای فرکی با من تماس گرفته شد اما من می دانستم در آن زمان تیم مشغول تمرین است و به دلیل اینکه امکان ندارد حین تمرینات آقای فرکی با موبایل صحبت کنند من احتمال دادم شخص دیگری با موبایل ایشان با من تماس گرفته است تا صحبت کند به همین پاسخی ندادم(در این لحظه مصاحبه حسین فرکی به طور موازی پخش شد که وی عنوان کرد که او بوده که در آن ساعت با نویدکیا تماس گرفته) و یک بار دیگر نیز ایشان مجددا به من زنگ زدند که من نتوانستم پاسخ تلفن ایشان را بدهم.

در انتهای صحبت کاپیتان سپاهانی ها که رسول نویدکیا، برادر وی نیز اضافه شد، او عنوان کرد: ما به دلیل اینکه هفته ای یک بار در منزل پدری و خانوادگی جمع می شویم رسول را می دیدم اما از او خواهش کردم که ابدا درباره مسائل فوتبالی با من هیچ صحبتی نداشته باشد.