در چند ماه گذشته اتفاقاتی که در مدیریت فدراسیون جهانی فوتبال رخ داد و مسائلی همچون رشوه در سطوح بالای عالی‌ترین این سازمان فاش شد، هم اکنون به دوری موقت و ۹۰ روزه سپ بلاتر از پست مدیریت فیفا و فعالیت‌های فوتبال منجر شده است.

در مورد میشل پلاتینی، ‌رئیس ۶۰ ساله و فرانسوی یوفا نیز اتهاماتی مثل دریافت مبالغ غیرقانونی مطرح شده است.

در همین مورد نشریه آلمانی ولت‌ام زون‌تاگ عنوان کرد در صورتی که اتهامات وارد شده بر این دو مقام، محرز شود، احتمال دارد این دو با حبس‌های طولانی مدت تا ۵ سال مواجه شوند.