هافبک تیم پرسپولیس عنوان کرد: دلم برای کاپیتان تنگ می شود.

محسن مسلمان در پی درگذشت هادی نوروزی در پیامی عنوان کرد: کاپیتان چشمام دیگه سو نداره دوست دارم دلم برات تنگ میشه. خداحافظی کاپیتان با استادیوم ازادی فردا ساعت ٨: ٣٠ منتظر همه مردم هستیم روحش شاد.