حمیدرضا علی عسکر بازیکن سابق پرسپولیس با حضور در منزل نوروزی با خانواده ی وی همدردی کرد.

علی عسگر به محض ورود به خانه ی هم تیمی سابقش در پرسپولیس، گریه ی بلندی سر داد تا جایی که طالب لو و پژمان جمشیدی برای آرام کردن وی به بیرون از خانه رفتند.

علی عسگر به محض ورود کنار محسن مسلمان رفت و در آغوش همبازی سابقش گریه کرد.