محمد‌رضا عباسی مالک تیم فوتبال سیاه‌جامگان، درباره احتمال حضور امیر قلعه‌نویی و فرهاد کاظمی در راس کادرفنی سیاه‌جامگان اظهار کرد: در ابتدا هدف ما تقویت کادر فنی بود که چنین چیزی امکانپذیر نبود. با نظر اکثریت اعضای هیات مدیره دست به این کار زدیم؛ چرا که می‌خواهیم تیم از حالت شکست خارج شود و به این شرایط عادت نکند. سیاه‌جامگان دغدغه مردم مشهد است و آنها با پیروزی این تیم خوشحال می‌شوند.

مالک تیم فوتبال سیاه‌جامگان با بیان این که سعید رمضانی از ابتدا در جریان تعویض کادر فنی بود، افزود: رمضانی از ابتدا در این تیم بوده و با ما خواهد بود. به طور مستقیم با او صحبت نکرده‌ام اما خودش این موضوع را می‌داند. رمضانی همیشه زحمت تیم ما را کشیده است.

وی اضافه کرد: به جز قلعه‌نویی و فرهاد کاظمی با کسی صحبت نکرده‌ و پنهان کاری نداریم. احتمالا تا دو روز آینده سرمربی جدید تیم را معرفی کنیم. به طور مستقیم و غیرمستقیم با این مربیان صحبت شده و شرایط آنها را می‌دانیم و به دستمزدشان هم فکر کرده‌ایم.