مرتضی پورعلی گنجی گویا تصمیم گرفته از لیگ چین جدا شود.

انتقال این بازیکن به تیانجین چین با موفقیت زیادی همراه نبود. تیم چینی نتایج خوبی در لیگ نگرفته و پورعلی گنجی هم دیگر در صدر اخبار رسانه ها نیست. خیلی ها تصور می کنند اگر او منتظر می ماند، حالا می توانست به لیگ بهتری برود.

پورعلی گنجی اما در تازه ترین پیغام خود نوشت: «مهم نیست کجا، وقتی تصمیم گرفتی بری، دیگه توقف نکن.» برداشت اولیه از این پیام او آن بود که مرتضی قصد دارد از لیگ چین جدا شود.

زمان زیادی هم تا پایان لیگ این کشور باقی نمانده و خیلی ها منتظر هستند او تصمیم بهتری بگیرد. رفتار طرفداران پرسپولیس پس از این پیام پورعلی گنجی جالب بود و از این بازیکن می خواستند تا به پرسپولیس بیاید.