ملت ایران: لواندوفسکی که در تابستان ۲۰۱۴ به صورت آزاد از دورتموند جدا شد و به بایرن مونیخ پیوست، در تابستان مورد توجه باشگاه های رئال مادرید و باشگاه های شهر منچستر قرار گرفته بود.

به گزارش fourfourtwo، سزاری کوچارسکی گفت:

بازی هایی مانند وولفسبورگ باعثافزایش ارزش یک بازیکن می شود. من برای آینده روبرت در سرم برنامه هایی دارم. آیا آن برنامه ممکن است انتقال به منچستر باشد؟ آنجا همیشه باران می زند. مونیخ جایی زیباتر و به مراتب بهتر برای زندگی است. اسپانیا؟ احتمالا آنجا بهترین محیط برای فوتبال یک بازیکن است.