ملت ایران: وی در پاسخ به این سؤال که استقلال با زمان شما چقدر فرق کرده گفت: " یادم نیست، از آن زمان خیلی گذشته، بازیکنان در حال حاضر خوب و جوان هستند که امیدوارم روز به روز بهتر شوند. "

وی در مورد حاشیه های بازگشتش به استقلال در اوایل فصل نیز اضافه کرد: " خودم دوست داشتم برگردم، اما نشد، نمی‌خواهم در این مورد صحبت کنم. "

زندی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه رفتنت به آلمان برای این است که با تیم خاصی صحبت کرده‌ای یا برای کلاس مربیگری است، یادآور شد: " خانه من هم آلمان است هم ایران، به همین دلیل می‌روم و برمی‌گردم. برای کلاس مربیگری هم ثبت نام کرده‌ام اما هنوز معلوم نیست به این کلاس بروم. "