به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، ب پرونده " آکو استوچکف " بازیکن مقدونیه ای تبار فصل ۹۲-۹۱ تیم فوتبال ذوب آهن، درپی شکایت رسمی وی به فیفا، باشگاه ذوب آهن را حدود ۷۵۰ میلیون تومان بدهکارکرده است.

" آکو استوچکف " بازیکن مقدونیه ای تباری بود که در فصل ۹۲-۹۱ لیگ برترفوتبال باشگاه های کشور و توسط مدیریت وقت باشگاه، به استخدام تیم فوتبال بزرگسالان درآمد و هرچند به عنوان آقای گل لیگ فوتبال مقدونیه به ذوب آهن معرفی شده بود، بعد ازچند بازی و با زدن تنها یک گل وعدم کیفیت لازم و ضعف فنی مشهود، به صورت یک طرفه و بدون فسخ قرارداد و تفاهمات لازمه، اخراج گردید.

مطابق شرایط مورد توافق درآن زمان، مقرر شده بود که باشگاه مبلغ ۲۷۰ هزار دلار آمریکا درمواعد معینی به این بازیکن پرداخت کند که قسط اول دستمزد فوق پس از تست پزشکی ودرموعد مقرر به " آکو " پرداخت گردید اما اقساط بعدی مورد توافق، به وی پرداخت نشد و " استوچکف " پس ازخروج از کشور که حتی بلیت خروج وی نیز توسط باشگاه تهیه شده بود، دیگربه ایران مراجعت نکرد و اقدام به ارسال اخطار مطالبه حقوق معوقه به باشگاه کرد و البته متعاقبا نیز به طرح شکایت نزد فیفا اقدام کرده وحتی پس از قطع رابطه استخدامی با باشگاه ذوب آهن، با باشگاه دیگری قرارداد منعقد کرده و حقوق و دستمزد دریافت می کند وعجبا که به دلیل عدم دفاع به هنگام مدیریت وقت باشگاه و عدم ارائه مستندات و شواهد تخلفات این بازیکن به مراجع ذیربط، که درآن زمان با توجه به موارد حقوقی مطروحه، قابل پیگیری بوده است، هیچگونه لایحه دفاعیه ای ازطرف باشگاه تنظیم نشده و به دلیل عدم توجه کافی، باشگاه ذوب آهن اکنون ملزم به پرداخت مبلغ گزاف و جریمه های مربوطه به شرح ذیل می باشد:

۱۰۵۰۰۰ دلار آمریکا به اضافه ۵% بهره(جریمه دیرکرد) سالیانه

۹۸۴۰۰ دلار آمریکا به اضافه ۵% بهره(جریمه دیرکرد) سالیانه

۷۵۰۰ دلارآمریکا هزینه وکیل مربوطه

که جمع این سه مبلغ، با توجه به قیمت جاری دلاردربازارآزاد، مبلغی حدود ۷۵۰ میلیون تومان یا به عبارتی ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را حاصل کرده و باشگاه ذوب آهن ملزم به پرداخت آن درسریع ترین زمان ممکن است.

در حکم تائید شده ولازم الاجرا و با توجه به رای صادر شده، باشگاه ذوب آهن باید تا تاریخ سوم مهرماه جاری، مبلغ ذکر شده را پرداخت کند تا شامل جریمه هایی همچون کسر سه امتیاز، سقوط اجباری به دسته پائین تر و تبعات بعدی ازجمله تعلیق تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه نگردیده وعلاوه برآن جریمه دیرکردهای مجدد را متحمل نشود.

نکته دیگراین که هیات مدیره وقت باشگاه اذعان می دارند که مدیرعامل باشگاه درآن مقطع و دراین ارتباط، هیچگونه گزارشی را به این هیات مدیره جهت اخذ تصمیم اصولی و صحیح ارائه نکرده است.

درهرحال هرچند مدیریت فعلی باشگاه، نامه نگاری های پیاپی و تلاشهای عدیده ای را درجهت رفع شکایت و توافق درجهت کاستن از مبلغ فوق واعتراض به احکام صادره انجام داد، به دلیل فرصت سوزی و گذراز تاریخ های تعیین شده درگذشته، فیفا رسما اعلام کرد که چون در برهه زمانی ذکر شده در پرونده، و درزمان مدیریت قبلی باشگاه اقدامی صورت نگرفته است، دیگرتغییری در جریان پرونده حاصل نخواهد شد.

درهرحال و دراین شرایط ویژه، مدیریت فعلی باشگاه ذوب آهن چاره ای جز فراهم کردن هر چه سریعترمبلغ مورد ذکر و پرداخت آن ازمحل بودجه جاری باشگاه آن هم با حمایت های بی دریغ دکتر " اردشیر سعد محمدی " مدیرعامل ورزش دوست شرکت سهامی ذوب آهن نخواهد داشت. بدیهی است عدم پرداخت مبالغ فوق با توجه به رای صادره، عواقب انضباطی متعددی را برای باشگاه ذوب آهن دربرخواهد داشت که می تواند اثرسویی درحرکت و روند رو به رشد تیم فوتبال بزرگسالان ذوب آهن ازلحاظ کسر امتیازات و تزلزل جایگاه بین المللی آن با توجه به حضور درمسابقات جام قهرمانان باشگاه های آسیا درفصل جاری، ایجاد نماید و درحال حاضر ومطابق با قوانین مصوب و احکام لازم الاجرای فیفا، بایستی حکم صادر شده را که به دلیل عدم توجه، پیگیری مسئولانه وعدم تهیه لایحه دفاعی به موقع مدیریت وقت باشگاه شکل گرفته است، جبران نمود و چاره دیگری مترتب نیست.

درپایان، جای این پرسش در ذهن برخی ازمخاطبان بازخوانی پرونده فوق باقی خواهد ماند، که در زمانی که ارزش دلار مبلغی در حدود ۱۸۰۰ تومان بود، آیا مدیران وقت باشگاه نمی توانستند با تعامل و توافق، به فسخ دو طرفه قرارداد فوق اقدام نمایند، تا امروز چنین هزینه گزافی بر دوش ذوب آهن متحمل نگردد؟!