سعید معروف پس از پیروزی ایران در سومین روز از جا‌م جها‌نی والیبال، اظها‌ر کرد: ما می دانستیم که با تیم قدرتمندی بازی داریم، زیرا آنها مقابل تیم ‌ملی آرژانتین نمایش خوبی داشتند اما ما آنالیز خوبی از ونزوئلا داشتیم و توانستیم از اشتباه‌ها حریف استفاده کنیم. آنها خطای زیادی در سرویس داشتند و این کمک زیادی به ما کرد. امروز دریافت ما عالی بود. مهم این است که ما پیروزی‌های بیشتری را کسب کنیم.