در بازی دیروز تیم فوتبال ستارگان جهان، مسئول اسکوربورد ورزشگاه آزادی تا پایان بازی هم متوجه اشتباه بزرگ خود نشد و صحنه جالبی را بر روی اسکوربورد در طول ۹۰ دقیقه خلق کرد.

در این بازی مقابل نام ایران، برای ستارگان جهان عبارت world selection به معنای " منتخب جهان " نوشته شده بود در حالی که برگردان " ستارگان جهان " به انگلیسی می‌شود world stars.

این برای اولین بار نیست که چنین اشتباهات جالبی را در فوتبال ایران مشاهده می‌کنیم. گفتنی است ناتوانی گزارشگر بازی در ترجمه صحبت های سالگادو در پخش زنده تلویزیونی نیز از نکات دیگر این بازی بود.