علی علیپور مهاجم جوان و آینده دار پرسپولیس در بازی سپاهان حرکتی استثنایی انجام داد. این بازیکن با یک حرکت انفجاری و رد کردن چند بازیکن سپاهان توپ را به عالیشاه سپرد تا او دروازه خالی حریف را باز کند. البته عالیشاه پس از این گل به سمت علیپور نرفت تا خیلی ها تعجب کنند که چرا از او تشکر نکرده است.

مهاجم پرسپولیس اما می گوید: «آن لحظه واقعا لحظه خاصی بود. در اصفهان دومین گل را به سپاهان زدیم و همه در حال و هوای دیگری بودیم. امید هم ناگهان سمت نیمکت تیم رفت ولی بعد برگشت و با من دست داد. ما هم استانی و همزبان هستیم و مشکلی از این بابت نیست.»

او در ادامه و در پاسخ به این سوال که زوج خوبی را با طارمی تشکیل داده اید، می گوید: «همه چیز بستگی به نظر آقای برانکو داردو اما اگر ما دو نفر در کنار هم قرار بگیریم، می توانیم مخوف ترین زوح خط حمله ایران را بسازیم. از باز کنار طارمی لذت می برم.»