میثم بائو امروز با لباس شخصی در تمرین ملوان حاضر شد. بائو با درخواست امیر قلعه‌نویی و تماس مدیران باشگاه ملوان به انزلی سفر کرده است و احتمال دارد به زودی با این باشگاه قرارداد امضا کند.