محمود گودرزی در نشست معاونین و مدیران کل ستادی با تبیین برخی از وظایف ذاتی کارکنان یک مجموعه، به نظم کاری، روحیه تعامل، همفکری و بهره‌گیری از دانش تمامی پرسنل و کارشناسان این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: همه ما باید خود را موظف کنیم تا مطابق مسئولیت‌هایی که برعهده‌مان گذاشته شده عمل کنیم تا اعتماد مردم بیشتر شود.

وزیر ورزش ورزش و جوانان در ادامه یکی دیگر از موارد قابل تاکید را تکریم ارباب رجوع دانست و افزود: همه کسانی که در این مجموعه حضور دارند باید تمام هم خود را در پاسخگویی به مراجعه کنندگان قرار دهند.

وی گفت: تکریم ارباب رجوع یعنی پاسخگویی منطقی و به موقع که این مساله باید به لحاظ شرعی و اخلاقی مورد توجه قرار بگیرد. باید تلاش شود روحیه کار مضاعف برای پیشرفت کشور در همه مدیران و بدنبال ان در بدنه اجرایی وزارت بیش از گذشته تقویت شود.

گودرزی هماهنگی با سیاست‌های کلان را مورد توجه قرار داد و افزود: همه بخش‌های وزراتخانه باید هرآنچه دارند رادر جهت رفع نیازهای کل مجموعه به کار بگیرند؛ در واقع همه ما باید مطابق سیاست کلان حرکت کنیم و اگر ابهامی وجود دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین گفت: هماهنگ‌سازی خود با سیاست های کلان و سیاست های مجموعه کمک می کند تا به سمت موفقیت و توسعه حرکت کنیم.

او انجام کار صادقانه برای مجموعه این وزارتخانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بخش مهمی از افتخارات جوانان این سرزمین مرهون تلاش و برنامه‌ریزی امروز خواهد بود و مطمئن هستم این روحیه کار مضاعف و تلاش برای بهبود شرایط در نزد تک تک مدیران ما با وفاق و همدلی وجود دارد.