در دقیقه ۶۲ بازی بود که تقریبا برخلاف جریان بازی استقلال گل خورد. استقلال که در بازی با سیاه جامگان موقعیت های زیادی از دست داده بود روی تنها ۲ دقیقه بعد از شروع حملات سیاه جامگان گل خورد.

رسول خطیبی که سرانجام احمدی یارگیر مستقیم کرار را بیرون کشیده بود و به جایش علیرضا نقی زاده را به زمین فرستاد توانست مزد شجاعتش را بگیرد. یک پرتاب اوت و یک حرکت خوب از رضا عنایتی و نقی زاده تیم مشهدی را به گل رساند. با این گل ورزشگاه غرق در شادی شد.

رضا عنایتی و چند بازیکن تیم گوشه ای از ورزشگاه برای خود شادی گل گرفتند، نقی زاده هم سمت رسول خطیبی دوید تا با مربی اش جشن گل بگیرند!