به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، باشگاه ذوب آهن در تحلیل اظهارات رییس محترم کمیته انضباطی بیانیه ای را صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

خبری که صبح امروز به نقل از رییس محترم کمیته انضباطی منتشر شد برای باشگاه ذوب آهن به عنوان باشگاهی اخلاق مدار، ‌ منضبط و قانونمند تعجب آور بود. باشگاه ذوب آهن که همواره جزو متعهدترین باشگاه‌های کشور در مباحثمالی بوده است, همواره سعی کرده است در اجرای تعهدهای مالی خود با نهایت دقت نظر عمل کرده و حتی اگر در سال‌های گذشته با مشکلات مالی هم روبرو شده است بخش اعظمی از بدهکاری های فصول گذشته خود را در طی یکی دو سال اخیر پرداخت کرده است.

انجام تعهدهای مالی نه فقط به خاطر دوری از مشکلات و محرومیت‌های احتمالی, بلکه در مرحله اول به جهت اخلاق مدار بودن این باشگاه ریشه دار و بزرگ و ایجاد رضایتمندی برای کسانی است که برای این باشگاه زحمت کشیده‌اند.

ایشان در صحبت‌های خود از بدهی بیست میلیارد ریالی باشگاه ذوب آهن صحبت به میان آورده اند. این در حالی است که باشگاه ذوب آهن در رابطه با آرایی که کمیته محترم انضباطی صادر نموده‌اند با نهایت تعهد وارد عمل شده است و بخش اعظمی از مطالبات پرونده‌های شکایت را که مربوط به گذشته بوده تسویه نموده است.

نباید فراموش کرد که باشگاه ذوب آهن در مورد تمامی پرونده‌ها و طلبکاران به خصوص در موارد, که کمیته انضباطی حکم صادر کرده است، خود را موظف می‌داند که با طلبکاران تسویه حساب کرده و یا اعتراض خود به حکم را در قالب‌های قانونی ارائه نماید.(در صورت لزوم نام افراد، ‌شماره و تاریخ نامه ذکر خواهد شد).

البته در صورتی که حضرتعالی نگاهی به نامه‌های اعتراضی باشگاه ذوب آهن به برخی پرونده‌های انضباطی انداخته و پاسخی روشن در قالب‌های قانونی به صورت رسمی برای باشگاه ذوب آهن ارسال نمایید(موضوعی که چندین بار مورد درخواست باشگاه ذوب آهن بوده است)، قطعاً‌ از طریق حرفه‌ای و قانونی روند اجرای فرامین کمیته انضباطی هموار خواهد شد.

باشگاه ذوب آهن چندین پرونده در خصوص دریافت ۲۰ درصد حق باشگاه مبدا در کمیته انضباطی دارد که متاسفانه اقدامی در خصوص اعتراض باشگاه ذوب آهن صورت نگرفته است. در صورتی که ذوب‌آهن به حق خود در این پرونده‌ها دست یابد عملاً‌ بخش مهمی از مطالبات طلبکاران احراز شده خود را می‌تواند پرداخت نماید.

نکته دیگری که جناب آقای حسن زاده نباید از نظر دور نگه دارند توجه به مطالبات باشگاه ذوب آهن از سازمان محترم لیگ است که در صورتی که این مطالبات از محل حق پخش تلویزیونی، ‌ تبلیغات محیطی و … در اختیار باشگاه ذوب ‌آهن یا طبکاران قرار گیرد عملاً‌ می‌توان باشگاه ذوب آهن را جزو باشگاه‌هایی تلقی کرد که بهترین رفتار مالی را در ارتباط با طرفین قرارداد خود داشته است. در واقع اگر کمیته انضباطی همان جدیتی که به یکباره در تقابل با باشگاه‌های ورزشی کشور داشت را در گرفتن حق و حقوق این باشگاه‌ها نیز به خرج می‌داد, اکنون باشگاه‌های ایرانی و در راستای آن باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن در وضع به مراتب بهتری از حیثتمکن مالی برخوردار می‌بود. نبایستی فراموش کرد که سازمان محترم لیگ علیرغم تمام تلاش‌هایی که با حمایت همه باشگاه‌های لیگ برتری برای حق پخش و تبلیغات محیطی انجام داده است به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات موجود هنوز موفق نشده است حق فوتبال را گرفته و آن را به باشگاه‌ها ارائه کند.

در پایان بایستی بر این نکته تاکید کنیم برای باشگاه ذوب آ‌هن جای تعجب دارد که جناب آقای حسن زاده از بین انبوه باشگاه‌های بدهکار تنها نام باشگاه ذوب آهن را ذکر کرده اند، ‌ باشگاهی که همواره سعی کرده است نهایت تعهد را در موارد انضباطی و مالی در پیش گیرد. البته قاطعیت در استیفای حقوق فوتبال در تمام حوزه ها مطالبه اصلی فوتبال برای دستیابی به رشدی همگون است که امیدواریم فدراسیون محترم فوتبال در این مسیر با مستحکم گام بردارد.

پی نوشت: باشگاه ذوب آهن بار دیگر تاکید می‌کند این باشگاه آمادگی لازم را دارد تا در مورد تمامی طبلکاران و لیست احتمالی که مد نظر کمیته انضباطی است پاسخگو بوده و برگه‌های تسویه حساب تمامی افرادی که با آنها به توافق دست یافته است بار دیگر برای آن کمیته محترم ارسال نماید.