به نقل از سایت ورزشگاه آزادی، اقداماتی جهت بهبود وضعیت کیفی ورزشگاه آزادی در حال انجام است. در همین راستا با توجه به فرصت باقی مانده به شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال و اینکه استادیوم یکصد هزار نفری خود را برای میزبانی و هر چه بهتر برگزار نمودن مسابقات لیگ برتر فوتبال فصل ۹۵-۹۴ آماده می‌کند، برای تعویض و نوسازی سکوها و صندلی‌های فرسوده جایگاه تماشاگران اقداماتی صورت گرفته است. به این ترتیب نواقص و تعویض صندلی‌های معیوب از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

همچنین با دستورات مدیریت مجموعه، کار بازسازی پیرامون پیست تارتان از قبیل(پاکسازی محل از چمنهای مصنوعی و فرسوده و قدیمی، زیرسازی محل، سیمانکاری و آسفالت) از ۵ تیر ماه و با حضور عوامل ذیربط آغاز و در حال حاضر تا حدود ۹۰ درصد انجام شده است.

چمن مصنوعی پیرامون پیست تارتان این استادیوم بر اثر گذشت زمان فرسوده و باعثبروز مشکلات عدیده و منظره نامطلوبی شده بود.