در خبرها آمده بود که اتومبیل یک فوتبالیست سرشناس دچار حریق شده و او 250 میلیون تومان خسارت دیده است. در همین ارتباط شنیدیم بازیکنی که دچار حادثه شده حمیدرضا علی عسگری است که البته خوشبختانه خودش سالم است و مشکل خاصی ندارد. اتومبیل او یک دستگاه BMW بود که در آتش سوخت و طبق برآورد کارشناس بیمه 250 میلیون تومان هزینه دارد که باید دید علی عسگری چه مقدار از آن را می تواند از بیمه بگیرد. به نظر می رسد علی عسگری این روزها را می توان یکی از بدشانس ترین فوتبالی ها دانست. او که مدمظر برانکو ایوانکوویچ برای فصل بعد قرار داشت، از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس مورد بی مهری قرار گرفت و از این تیم جدا شد. ضمن اینکه در چند سال اخیر کلا پرسپولیسی ها از ماشین شانس نداشته اند. هنوز اتومبیل هایی که بعضی از آنها در زمان محمد رویانیان بابت قراردادهایشان گرفتند بدون پلاک است و در پارکینگ خانه هایشان خاک می خورد. آنها می گویند ما حاضریم این اتومبیل ها را تا 50 میلیون تومان زیر قیمت هم بفروشیم تا بتوانیم از پولش استفاده کنیم.