حضور بازیکنان ایرانی در لیگ ستارگان قطر منتقدان زیادی دارد. منتقدانی که می گویند این موضوع باعثتنبل شدن بازیکنان و پایین آمدن کیفیت بازی آنان دارد. حالا آنها یک مدرک برای اثبات حرف خود دارند. مدرکی که اگر صحت داشته باشد قطعا سر و صدای زیادی به راه می اندازد. داستان مربوط به گزارش یک سایت فارسی زبان خارج از کشور در مورد تفریحات بازیکنان ایرانی در قطر است. این سایت نوشته: سوق واقف مهم‌ترین پاتوق ستاره‌های ایرانی لیگ قطر است؛ محله‌ای با قلیان‌های بزرگ میوه ای و خوانسار که البته تا سپیده‌دم صبح نیز دایر و در حال خدمت‌رسانی به ثروتمندان حاشیه‌نشین خلیج‌فارس است.

این جا پاتوق ستاره های ایرانی است. بازیکنانی که از ساعات پایانی شب در کافه های سنتی جمع می شوند و تا نزدیکی های صبح چای می نوشیند، قلیان دود می کنند، می گویند و می خندند بازیکنان ایرانی را می‌توانید از حوالی ساعت ۲۲ تا نزدیکی های ساعت سه بامداد در سوق واقف ببینید.