مدافع استقلال و تیم ملی این روزها منتظر به دنیا آمدن دخترش است.

خسرو حیدری که مدت هاست منتظر به دنیا آمدن فرزندش است، فردا پدر می شود.

او حتی نام دختر خود را هم انتخاب کرده است.

این اولین فرزند خسرو حیدری ۳۲ ساله و همسرش است. حیدری در این باره می گوید: «منتظر تولد دخترم هستم و هیجان زیادی دارم.»