رسانه‌های محلی گلزن‌کرشن گزارش دادند یک بمب غول‌پیکر امریکایی به جا مانده از جنگ جهانی دوم امروز در ساعت ۱۶ در محل دائمی تمرین تیم شالکه کشف شد. کارگرانی که در حال اجرای عملیات نوسازی این محوطه بودند، این بمب را که ۱۲۵ کیلو وزن دارد و در پنج متری زیر خاک دفن شده بود پیدا کردند.