دو زن میانسال به باشگاه استقلال مراجعه و نسبت به حضور مهدی رحمتی در استقلال به بهرام افشازاده اعتراض کردند.

آنها گفتند که طرفدار سرسخت استقلال هستند و حضور رحمتی در استقلال حواشی زیادی ایجاد می‌کند و چرا این بازیکن باید جذب استقلال شود. آنها اعلام کردند باز هم به باشگاه خواهند آمد تا مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.

رحمتی امروز قرار است با حضور در باشگاه استقلال قراردادش را با این تیم امضا کند.