تجمع هواداران پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه با حضور نزدیک به ۶۰ نفر و نیروهای پلیس کماکان در حال برگزاری است.

هواداران پرسپولیس خواستار دیدار با علی اکبر طاهری سرپرست این باشگاه هستند و ماموران نیروی انتظامی هم سعی در متفرق کردن مردم و بازگشت آرامش به کوچه دارند.

این درحالی است که هواداران معترض پرسپولیس خواستار این هستند که مشکلاتشان را با طاهری در میان بگذارند و جالب اینجاست که برخی از هواداران این تیم از ماموران نیروی انتظامی درخواست می‌کنند که آن‌ها صحبتهایشان را به گوش مسئولان پرسپولیس و وزارت ورزش برسانند.

در این بین البته شاهد چند دستگی بین هواداران هم هستیم و هواداران هر کدام از شخص و یا گروهی حمایت می‌کنند.

ماموران نیروی انتظامی با حضور در باشگاه دقایقی با هواداران پرسپولیس صحبت کردند و قرار شد نماینده‌ای از سوی هواداران انتخاب شود تا این فرد به دیدار طاهری برود.