علی اکبر طاهری درباره جلسه اش با برانکو ایوانکوویچ با بیان مطلب فوق اظهار کرد: چون تا شروع لیگ فرصت زیادی نمانده است، قرار شد که وقت تلف نکنیم و با هماهنگی رابط آقای برانکو، روز گذشته سریع جلسه‌ای برگزار کردیم. برانکو آدم بزرگ و با درایتی است. او خودش از این برنامه استقبال کرد. وی همچنین از رویکرد باشگاه برای استقرار ارکانی مثل کمیته فنی و کمیته انضباطی هم استقبال کرد و از این رویکرد ما خوشحال بود.

وی افزود: تمرکز ما روی لیگ برتر خواهد بود ولی ما از برانکو خواستیم تا برای تیمهای پایه باشگاه هم برنامه داشته باشد. نگاه ما در پرسپولیس بلندمدت است و خوشبختانه برانکو از این موضوع هم استقبال کرد. اساس کار را روی استعدادیابی و پرورش بازیکن خواهیم گذاشت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره جذب بازیکنان جدید، خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز، برانکو لیست اولیه بازیکنانش را به ما داد. در این جلسه گرشاسبی و حسین عبدی هم حضور داشتند و با اطلاعاتی که خودم و عبدی داشتیم، تعامل فکری و فنی خوبی ایجاد شد.

طاهری که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، تاکید کرد: برانکو از ما خواست که با یکسری از بازیکنان به صورت قطعی صحبت کنیم. قرار شد یکسری دیگر از بازیکنان را هم بررسی کنیم. ما از امروز جلسات مستمری را با برانکو خواهیم داشت تا بازیکنان موردنظرش را به وی برسانیم.

وی با بیان اینکه تمرینات پرسپولیس از امروز شروع خواهد شد، گفت: برانکو اردویی را برای تیم پیش بینی کرده است که ما دنبال فراهم کردن اعزام تیم هستیم. درباره اسپانسر هم اعضای هیات مدیره در حال رایزنی هستند و بخشی از کار هم پیش رفته است.