رئیس فدارسیون بین المللی فوتبال می گوید که همه سران بلند پایه فیفا و اعضای کمیته‌های مهم در این نهاد باید مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، فیفا حساس ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر می گذارد. فساد در این نهاد بین المللی گسترده شده است و هر روز خبرهای تازه‌ای در این زمینه می شنویم. سپ بلاتر رئیس فدارسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا) بعد از فشارهای زیادی که بر او وارد شد مجبور شد که از ریاست فیفا استعفا دهد و الان نوبت آن است که مورد بازجویی قرار گیرد تا ثابت شود که آیا او در فساد دست داشته است یا نه؟

بلاتر ۷۹ ساله می‌گوید که همه سران بلند پایه فیفا و اعضای کمیته‌های مهم در این نهاد باید مورد بازجویی و تحقیق قرار بگیرند. او در گفت و گویی که با مجله هفتگی فیفا داشت، عنوان کرد: ولفگانگ نیرزباخ رئیس فدارسیون فوتبال آلمان پیشنهادی داد که من کاملا با آن موافق هستم و آن اینکه همه سران بلند پایه فیفا و اعضای کمیته‌های مهم در فیفا مورد بازجویی و تحقیق قرار بگیرند. این پیشنهاد بسیار درست و سازنده است و من با آن موافق هستم.

بلاتر ادامه داد: بعضی از فدارسیون ها و به ویژه اتحادیه فوتبال اروپا با این پیشنهاد مخالف هستند اما من دلیلی برای مخالفت نمی‌بینم و براین باور هستم که پیشنهاد خوب و مناسبی است.

رئیس سوئیسی فیفا در پایان سخنان خود تاکید کرد که تا آخرین روزی که در این منصب خود باقی بماند نهایت تلاشش را برای مبارزه با فساد انجام خواهد داد.

بلاتر ۷۹ ساله در ۲۹ ماه می گذشته برای پنجمین بار به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد اما تنها چهار روز از این انتخاب او نگذشته بود که تصمیم گرفت استعفا دهد البته او تا برگزاری انتخابات جدید در پست خود باقی خواهد ماند.